Предмет: Стан бр. 1014

Локација:

Скопје, Населено место:

(нема внесено)

Адреса:

(нема внесено)

Цена:

Цена за 1 м2:

(нема внесено)

Вкупна цена:

(нема внесено)

Детали:

Вкупна површина:

(нема внесено)

Тип:

(нема внесено)

Тераса:

Не

Подрум:

Не

Зграда/Катница:

(нема внесено)

Кат:

(нема внесено)

Лифт:

Не

Карактеристики:

Внатрешност:

(нема внесено)

Додатни карактеристики:

Нема

Други карактеристики:

Нема

Како деловен простор:

Не

Слики од предметот:

Нема слика