Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Ново Село

Вкупна цена: Евра

Површина: 610 м2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Новоселски Пат

Вкупна цена: Евра

Површина: 727 м2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Стопански Двор

Вкупна цена: Евра

Површина: 4133 м2

 

(1 / 1)