Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Скопје, Населено место: К.Вода

Адреса: Усје

Вкупна цена: 85 000 Евра

Површина: 137 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Стопански Двор

Вкупна цена: 150 000 Евра

Површина: 184 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: Ново Село

Вкупна цена: 115 000 Евра

Површина: 240 м2

Катови во куќа: 5

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Ѓорче Петров

Адреса: ул. Алексо Демниевски

Вкупна цена: 139 000 Евра

Површина: 311 м2

Катови во куќа: 3

 

(1 / 1)