Изберете тип на предмет или погледнете ги најновите подолу:


Слика од предметот

Скопје, Населено место: Влае

Адреса: позади Тинекс

Вкупна цена: 700 Евра

Површина: 196 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место:

Адреса: Бардовци

Вкупна цена: 950 Евра

Површина: 262 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место:

Адреса: Бардовци

Вкупна цена: Евра

Површина: 350 м2

Катови во куќа: 2

Слика од предметот

Скопје, Населено место: Тафталиџе 2

Адреса: позади ОУ. Братство

Вкупна цена: Евра

Површина: м2

Катови во куќа: 1

 

(1 / 3)

Наредна страна бр. 2