Плаќање со кредит преку Халк Банка АД Скопје

ЛЕВЕЛ 7 во соработка со Халк Банка АД Скопје Ви нуди можност за аплицирање за станбен кредит со најповолни услови. Халкбанк АД Скопје нуди станбени кредити за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халкбанк АД Скопје Ви нуди поволни станбени кредити кои одговараат на Вашите потреби.Кредитот кој го нуди Халкбанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 25 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот како и големи олеснувања во обезбедувањето.


Услугата е бесплатна и Ви овозможува ефективен пристап до потребните финансиски средства. За сите подетални информации и дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте не.

Станбен информатор

* потполнете го формуларот подолу доколку сакате да добиете детален извештај од Халк Банка за станбениот кредит што Ви е потребен.

1. Лични податоци:

2. Податоци за кредитот:

Ви благодараме. Вашите податоци се успешно испратени до ЛЕВЕЛ 7.